Komunikacja z robotami UR – protokół PROFINET

W erze Industry 4.0 wyzwania stawiane urządzeniom automatyki przemysłowej oraz robotom stale rosną.