Robotyzacja procesów – bezpłatny audyt w Twoim zakładzie 

    • AUDYT jest to proces, który umożliwi podjęcie decyzji na styku biznesu, ekonomii, a także technologii
    • Rzetelny i obiektywny AUDYT procesów stanowi fundament mądrej i odpowiedzialnej robotyzacji
    • Nasi specjaliści w dogodnym terminie pomogą Ci odnaleźć miejsca, gdzie procesy mogłyby zostać przyśpieszone – by produkować wydajniej i uwolnić potencjał ludzki do innych czynności
    • Otrzymają Państwo materiał będący opisem poaudytowych wniosków oraz wsparcie przy wyliczeniu szybkości zwrotu z inwestycji w roboty – ROI
    • Dodatkowo przekażemy Państwu informacje o możliwościach finansowania DLL zakupu robota
  • Jeśli jesteś zainteresowany, to wystarczy że wypełnisz formularz i zostawisz nam kontakt do siebie 

Zapisz się na bezpłatny audyt

Audyt potencjału robotyzacji w Państwa zakładzie przeprowadzany jest w 3 krokach:

Krok 1.

Wizja lokalna podczas, której raportujemy ilość potencjalnych procesów do robotyzacji z określeniem co się da a co nie. Klient nadaje priorytety A i B.

Krok 2.

Analiza dokładnych danych procesowych ( ilości cykli itd. ). Na bazie tych danych procesy o priorytecie A poddajemy analizie technicznej.

Krok 3.

Wybrane procesy poddawane są analizie biznesowej pod kątem oszacowania kosztów i planowanego zwrotu z inwestycji. Tutaj może się już pojawić wstępna oferta.

Bez względu na branże i rodzaj procesów produkcyjnych, bez względu na skalę działania i poziom kultury technologicznej. Chcąc rozpocząć lub rozwijać proces robotyzacji przedsiębiorstwa musicie Państwo przejść AUDYT.

Potencjał na robotyzację określany jest na podstawie weryfikacji: technicznej, biznesowej i zasobów klienta:

Aspekt techniczny

Odpowiada na pytanie czy i jakie procesy da się zautomatyzować. Jeśli się nie da to co jest czynnikiem blokującym (czas cyklu, ilość referencji itd.).

Aspekt biznesowy

Po określeniu technicznej sfery należy zbadać czy dana automatyzacja jest opłacalna i posiada akceptowalny ROI.

Aspekt zasobów

Analizujemy możliwości klienta czy potrzebuje integratora czy może zrobić aplikacje sam. W obydwu przypadków kluczowe jest wyznaczenie Projekt Managera ze strony klienta. Analizuje się również zasoby finansowe, czy jest budżet lub czy należy użyć finansowania, dotacji.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani bezpłatnym audytem w Państwa zakładzie, serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza.

W robotyzacji zaufali nam:

klienci ProCobot

ODWIEDŹ NAS RÓWNIEŻ NA: