Automatyzacja procesów spawalniczych. Na co zwrócić uwagę?

Automatyzacja procesów spawalniczych. Na co zwrócić uwagę?

Roboty przemysłowe zyskują coraz większą popularność, niosąc za sobą wiele korzyści. Zaliczają się do nich między innymi usprawnienie i przyspieszenie procesów produkcji, obniżenie ich kosztów, poprawa jakości wyrobów oraz zwiększenie możliwości wytwórczych przedsiębiorstwa. Jedną z innowacji technicznych jest robotyzacja procesów spawalniczych. Kiedy jej wprowadzenie jest opłacalne?

Spawanie robotem. Kiedy warto usprawnić proces?

Roboty spawalnicze, w których sprzedaży, montażu i wdrażaniu specjalizuje się forma ProCobot, stanowią jedną z grup tych nowoczesnych urządzeń wprowadzaną w ramach automatyzacji procesów. Spawanie jest specyficzną czynnością wymagającą sporych umiejętności. Wykonanie dokładnego, estetycznego złącza wymaga od pracownika wieloletniego doświadczenia i praktyki. Ponadto, procesy spawalnicze odbywają się w często nieprzyjaznym i niezdrowym środowisku. Zastąpienie człowieka robotem jest korzystne z wielu względów.

Roboty spawające realizują zadania z jednakową precyzją bez względu na poziom ich doświadczenia. Oznacza to, że zarówno nowo wdrożona jednostka, jak i ta po 10 latach pracy wykona złącze w taki sam sposób. Robot nie męczy się, dzięki czemu może produkować kolejne elementy w tym samym tempie i z taką samą jakością przez 24 godziny na dobę.

Dowiedz się więcej o zaletach wdrożenia robotów spawających: Roboty spawające – zalety stosowania w przemyśle

Chociaż robotyzacja procesów spawalniczych ma wiele zalet, nie jest przeznaczona dla każdego przedsiębiorcy. Wynika to z wysokich kosztów zakupu i wdrażania urządzeń oraz czasu, jaki jest potrzebny na programowanie maszyny. To podstawowe czynniki, które decydują o tym, czy inwestycja będzie opłacalna. Z pewnością nie jest to rozwiązanie dla firm, w których procesy spawalnicze są realizowane okazyjnie. Nie sprawdzi się również tam, gdzie produkuje się krótkie serie elementów. Każde kolejne wdrożenie nowego asortymentu pochłaniałoby duże koszty związane z przestojem niezbędnym na przekwalifikowanie robota.

Zwróć uwagę na mobilność ramienia robotycznego

Spawanie robotem wymaga też starannego dopasowania urządzenia, które sprawdzi się w konkretnych zadaniach. Poszczególne roboty spawające różnią się między sobą budową i możliwościami. Elementem, który decyduje o tych ostatnich, jest ramię robota, a w szczególności jego zasięg i ruchliwość. W wielu złożonych jego możliwości techniczne mogą okazać się niewystarczające.

Dokonując wyboru odpowiedniego modelu urządzenia, którego zadaniem będzie zrobotyzowane spawanie, przede wszystkim zwróć uwagę na możliwości techniczne i zasięg ramienia. Dzięki temu nie pojawią się trudności z jego dotarciem do wybranych punktów w przestrzeni. Czynniki, które warto również uwzględnić to:

  • wpływ wysokiej temperatury spawania na osprzęt umieszczony na ramieniu robota (np. kamera),
  • lokalizacja kabli i przewodów oraz związane z nimi ograniczenia w pracy urządzenia,
  • możliwości techniczne umieszczenia spawanego materiału w zasięgu ramienia robota spawającego,
  • możliwość synchronizacji pracy robotów, jeśli pracują w zespole.

Konieczne jest też zadbanie o bezpieczne środowisko pracy zwłaszcza tam, gdzie w sąsiedztwie robotów spawalniczych pracują ludzie.

Możliwości programowania robota spawalniczego

Istotną, jeśli nie najważniejszą częścią robota, jest oprogramowanie. To ono decyduje o każdym najmniejszym ruchu maszyny, o realizowanych przez nią sekwencjach czynności czy czasie przestoju i wznawiania pracy. Dlatego podczas wdrażania zrobotyzowanego spawania koniecznie zapoznaj się z możliwościami technicznymi programowania jednostki. Twe cecha jest szczególnie ważna tam, gdzie planuje się okresowe przekwalifikowywanie maszyny do innego zadania spawalniczego.

Im bardziej pisanie programu jest czasochłonne i kosztowne, tym mniej opłacalne jest wdrożenie urządzenia w zakładzie, którym często zmienia się profil produkcji. Natomiast taki model doskonale zda egzamin przy wielomiesięcznej seryjnej produkcji.

Sprawdź opłacalność inwestycji

Robotyzacja procesów spawalniczych jest doskonałym rozwiązaniem pod warunkiem, że jest opłacalna. Oznacza to, że koszt zakupu, wdrażania czy przeprogramowania robota powinien być niższy niż osiągane dzięki niemu wymierne korzyści. Każde środowisko produkcyjne wymaga indywidualnej analizy potrzeb i korzyści.

Spawanie stanowi część większego ciągu czynności, jakie składają się na proces technologiczny. W wielu przypadkach zdarza się, że zajmuje ono tylko ułamek czasu realizacji całego cyklu. Jednym ze sposobów na wyeliminowanie przestojów jest stworzenie dwóch stanowisk obsługiwanych przez jednego robota. Na każdym z nich maszyna realizuje inne zadanie.

Takie rozwiązanie wymaga doboru modelu o wysokich możliwościach programowania czynności oraz dużym zasięgu pracy. Oznacza to nie tylko wyższy koszt montażu maszyny, ale też drogie i czasochłonne pisanie skomplikowanego programu. Zanim zdecydujesz się na tę opcję sprawdź, czy zapewni ona dostateczne zyski.

Ocena opłacalności wdrażania robotów spawających nie jest łatwa, dlatego warto zasięgnąć pomocy specjalistów. Jeśli rozważasz taką opcję skontaktuj się ze specjalistami z firmy ProCobot, a pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.