Paletyzacja robotem - ProCobot

Paletyzacja

Zwiększenie wydajności procesu

Pakowanie gotowych produktów jest stałym elementem większości procesów produkcyjnych. Zależnie od rodzaju wyrobów foliuje się je, pakuje próżniowo czy też umieszcza w pudełkach kartonowych lub z tworzyw sztucznych. Opakowania jednostkowe nie są wygodne do przenoszenia, magazynowania czy transportu. Dlatego umieszcza się je w kartonach zbiorczych lub na paletach.

Pakowanie i paletyzacja - łatwość obsługi

Zarówno proces pakowania jak i paletyzacji jest czaso- i pracochłonny. Jednocześnie dostarcza niewiele korzyści, ponieważ produktu umieszczanie w pudełku tylko w nieznacznym stopniu podnosi jego wartość. W nowoczesnych firmach coraz częściej stawia się na automatyzację produkcji. Dlatego również w pakowaniu i umieszczaniu towarów na paletach rolę człowieka przejmują specjalne roboty paletyzujące. Takie rozwiązanie ma wiele atutów, wśród których wyróżnia się prostota obsługi. Urządzenia przystosowane do takich zadań są odpowiednio zaprogramowane do wykonywania konkretnej sekwencji czynności. Rola operatora ogranicza się do uruchamiania i kontroli pracy maszyny. Paletyzacja robotem może znacząco wpłynąć zarówno na ekonomikę procesu produkcji.

Zwiększenie wydajności i warunków pracy

Jedną z najważniejszych korzyści, jakie firma osiąga po wdrożeniu robotów paletyzujących jest znacznie zwiększenie wydajności tego procesu. Maszyny, zaprogramowanie do konkretnej czynności, pracują znacznie szybciej od człowieka. Ponadto nie odczuwają zmęczenia, nie mylą się i w efekcie – nie powodują strat materiałowych. Te cechy warunkują szybsze tempo pakowania produktów na paletach, ale też jego większą dokładność. Paletyzacja robotami zwalnia też pracowników z wykonywania męczącej, żmudnej i nisko płatnej pracy, która nie daje żadnej satysfakcji. Dzięki przekwalifikowaniu do obsługi robotów znacznej poprawie ulegają warunki ich pracy.

Łatwa instalacja i wdrożenie

Roboty paletyzujące są typowym przykładem automatyzacji procesu, co jest obecnie standardem, a w wielu wypadkach również ekonomicznym wymogiem. Dzięki korzyściom, jakie osiąga przedsiębiorca, może on szybciej się rozwijać, zyskując kolejnych kontrahentów i zdobywając nowe rynki. Na decyzję o zainwestowanie w automatyczną paletyzację robotami może też wpłynąć fakt, że wdrożenie takiej techniki oraz jej obsługa są wyjątkowo łatwe. Szczególnie od operatora nie są wymagane żadne wysokie kwalifikacje, a jedynie podstawowe przeszkolenie. To pozwala na szybkie przekwalifikowanie dotychczasowych pakowaczy ręcznych w pracowników obsługi robotów paletyzujących.

Serwis i wsparcie konsultanta

Roboty paletyzujące to nowoczesne i korzystne rozwiązanie. Jednak są tylko automatami, które – jak wszystkie maszyny – wymagają systematycznych przeglądów, konserwacji oraz od czasu do czasu ulegają awariom. Firma Pro Cobot zapewnia nie tylko wsparcie techniczne na etapie wdrażania automatycznych rozwiązań. Oferujemy też kompleksowy serwis, dzięki któremu jest możliwe ograniczenie do minimum przestojów na liniach pakujących.

Rodzaje robotów

Roboty przemysłowe stanowią szeroka grupę maszyn, które mogą wykonywać rozmaite czynności. Poza paletyzacją i pakowaniem można je też zaprogramować na potrzeby spawania czy montażu. Czynności, które wykonują to podnoszenie, umieszczanie w określonym miejscu, klejenie, spawanie, polerowanie, paletyzacja, wkręcanie, a nawet kontrola jakości i obsługa innych maszyn. Wg kryterium konstrukcyjnego wyróżnia się roboty przegubowe, kartezjańskie, cylindryczne, sferyczne, typu delta czy scara (wykorzystywane w operacjach typu „pick and place” (podnieś i postaw). Do paletyzacji wykorzystuje się właśnie te ostatnie, kilkuprzegubowe, o zróżnicowanym udźwigu oraz z możliwością obrotu ramion w promieniu 360 stopni.

Roboty paletyzujące - zalety

Jak wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne związane z powszechną automatyzacją tak i roboty paletyzujące mają wiele zalet. Do tych najważniejszych można zaliczyć:

  • szybkie tempo pracy,
  • powtarzalność czynności w długim czasie,
  • wysoką wydajność,
  • równomierną pracę bez względu na warunki zewnętrzne,
  • możliwość przeprogramowania do innych zadań,
  • prostotę obsługi,
  • możliwość pracy w trudnym środowisku,
  • ekonomiczne wykorzystanie zasobów energetycznych.

Paletyzacja robotami to doskonałe rozwiązanie, które wprowadza firmę w nowoczesność i innowacyjność. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie pakowanie stanowi stały element procesu technologicznego.