Automatyzacja produkcji - dlaczego warto powierzyć specjalistom?

Automatyzacja produkcji – dlaczego warto powierzyć specjalistom?

Dynamiczny rozwój przemysłu oraz produkcji wymaga od inwestorów stałego monitorowania rynku oraz rozwiązań technologicznych, które muszą być wdrażane w celu zapewniania najwyższej jakości produktów. Współczesny klient jest niezwykle wymagający, dlatego też istotne jest zaspokajanie jego potrzeb. Poprzez optymalizowanie procesów produkcyjnych możliwe jest osiąganie najlepszych wyników, dlatego też tak istotna stała się automatyzacja produkcji przemysłowej z wykorzystaniem nowoczesnych i wydajnych robotów przemysłowych. Automatyzacja w przemyśle to konieczność i standard, który staje się warunkiem rozwoju i utrzymania na rynku pełnym konkurencji.

Czym jest automatyzacja produkcji?

Automatyzacja procesów produkcyjnych jest odpowiedzią na potrzeby ewoluującego przemysłu. Automatyzacja produkcji ma na celu zastąpić człowieka nowoczesnymi robotami, które przejmą w części lub w całości zadania przez niego wykonywane. Wykorzystanie robotów przemysłowych, regulatorów, sterowników oraz innych urządzeń daje gwarancję zwiększenia wydajności, nieosiągalnej przez człowieka precyzji, oraz minimalizuje wystąpienie błędów oraz niebezpieczeństw wynikających z czynnika ludzkiego. Rozwiązania automatyzacyjne w przemyśle mogą być dowolnie dopasowywane do danej branży, gałęzi produkcji oraz jej specyfiki. Wdrożenie systemu pozwala na czerpanie wielopoziomowych korzyści, zarówno przez inwestorów, jak i odbiorców oferty firmy.

Zalety automatyzacji procesów produkcyjnych

Z uwagi na rozwój przemysłu oraz rynku, a także zwiększone wymagania konsumenckie, robotyzacja przemysłu oraz automatyzacja linii produkcyjnych to warunek rozwoju i utrzymania się pośród rosnącej konkurencji. Decyzja na wdrożenie tych systemów w model funkcjonowania zakładu produkcyjnego wpłynie pozytywnie na procesy wytwórcze, jakość towarów oraz przychody firmy. Dla inwestora automatyzacja niesie wymierne korzyści ze względu na następujące zalety:

Zwiększenie wydajności, prędkości oraz dokładności produkcji

Poprzez wdrożenie automatyzacji linii produkcyjnych osiągana jest synergia działań człowieka i maszyny, co wpływa pozytywnie na wzrost wydajności. Czynności powtarzalne, monotonne realizowane są przez roboty przemysłowe znacznie szybciej. W przypadku maszyn nie ma zagrożenia pomyłki czy dekoncentracji. Sprawność zaprogramowanych urządzeń umożliwia zwiększoną efektywność oraz zdecydowane skrócenie czasu koniecznego do realizacji zadań. Maszyna nie potrzebuje przerwy. Wpływa to na wzrost produkcji oraz zwiększenie zysków. Bardzo ważnym efektem wdrożenia automatyki przemysłowej jest także wzrost jakości produktów. Najwyższa precyzja i dokładność w realizacji procesów sprawia, że wyroby są solidne, trwałe oraz wytworzone na najwyższym poziomie, co w dużym stopniu decyduje o zadowoleniu klientów. Zastosowanie maszyn minimalizuje wystąpienie wad produkcyjnych, co w ostatecznej kalkulacji wpływa pozytywnie na zyski firmy. Produkty wytworzone na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych mogą natychmiast trafiać do sprzedaży.

Koszty produkcji - czy zautomatyzowanie produkcji się opłaca?

Inwestycja w automatykę przemysłową wiąże się z przeznaczeniem często wysokich nakładów kapitałowych. Korzyścią są jednak niemal natychmiastowe. Instalacja robotów przemysłowych to szereg korzyści, takich jak: zwiększenie ilościowe produkcji, a także jej wydajności, precyzji oraz szybkości wytwarzania towarów o idealnej jakości, co w konsekwencji przekłada się na sprzedaż oraz zysk firmy. Koszty produkcyjne zostają więc obniżone. Należ pamiętać, by regularnie serwisować wykorzystane systemy maszyn, co pozwoli na uniknięcie przestojów produkcyjnych.

Automatyzacja linii produkcyjnej a bezpieczeństwo

Produkcja towarów związana jest często z szeregiem skomplikowanych procesów zachodzących na liniach produkcyjnych. Bardzo ważne jest, by na każdym etapie produkcji zapewnione zostało pełne bezpieczeństwo personelowi. W przestrzeni, w której wykorzystane zostały roboty, zdecydowanie spada liczba wypadków i sytuacji niebezpiecznych, o czym świadczą badania. Zwykle to błąd człowieka staje się przyczyną niebezpieczeństw. Roboty zastępują działania pracownika w środowisku niebezpiecznym lub uciążliwym, co zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku. Istotne jest także bezpieczeństwo człowieka w środowisku zautomatyzowanym. Maszyny wyposażane są przez konstruktorów w różnorodne systemy. Takie jak na przykład: czujniki, odcinanie zasilania, wydzielone strefy, wdrażanie środków ochrony indywidualnej oraz inne. Zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad niweluje ryzyko wystąpienia wypadku. Automatyzacja procesów produkcyjnych zakłada także prowadzenie rygorystycznej polityki informacyjnej. Ma ona na celu zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników przebywających w obrębie pracy maszyn oraz je obsługujących.

Profesjonalne wdrożenia tylko przez specjalistów

Z uwagi na wagę automatyzacji przemysłowej oraz niebezpieczeństwa jakie mogą stać się konsekwencją nieumiejętnego wdrożenia systemów. Korzystać należy wyłącznie z usług profesjonalnych i doświadczonych firm. Tylko wysoce wykwalifikowany personel i najnowocześniejsze rozwiązania idealnie dobrane i w pełni z integrowane z daną linią produkcyjną zagwarantują wymagane efekty.