Instytut Industry 4.0 został nowym Partnerem Procobot

Nowy Partner ProCobot

Instytut Industry 4.0 - nowym Partnerem Procobot

Insytytut Industry 4.0 - nowym Partnerem Procobot

W ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Industry 4.0 reprezentowanym przez Tomasza Haiduka. Jest on ekspertem w dziedzinie zastosowania automatyki w przemyśle, nowoczesnej robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy. Przyświeca nam wspólny cel.

Instytut Industry 4.0 jest firmą doradczą, która świadczy usługi mające na celu optymalizację działania oraz osiągnięcie wysokiej efektywności i innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, firm usługowych i innych grup klientów.

Instytut Industry 4.0 świadczą usługi kompleksowo i są obecni w firmie klienta tak długo, jak jest taka potrzeba. Klient otrzymuje od Instytutu Industry 4.0 wsparcie. Nie tylko jeśli chodzi o strategię działania, ale i podczas realizacji wdrożenia, i to w najmniejszych szczegółach. Przygotowują projekt technologiczny, ustalają procedury działań, obieg dokumentów, czy opisy stanowisk pracy. Podejmują się uzyskania i ustabilizowania ustalonych wspólnie z klientem rezultatów wdrożeń.

Przeprowadzają również szkolenia pracowników wszystkich szczebli – od zarządu, przez dyrektorów działów, kierowników liniowych, majstrów, do operatorów maszyn, a także coaching dla kadry zarządzającej. W odróżnieniu od wielu innych firm konsultingowych – nie poprzestają na tym. Szkolenia i coaching to tylko jeden z elementów ich działań, mający pomóc w skutecznym wdrożeniu nowych rozwiązań.