KOMPLEKSOWE AUDYTY APLIKACJI -usługa mająca na celu zdefiniowanie poprawności wdrożenia każdego z instalowanych robotów w zakładach produkcyjnych. - ProCobot

KOMPLEKSOWE AUDYTY APLIKACJI -usługa mająca na celu zdefiniowanie poprawności wdrożenia każdego z instalowanych robotów w zakładach produkcyjnych.

Zapewnij poprawność wdrożenia, długą żywotność i ciągłość pracy robota Universal Robots

ProCobot – odznaczona statusem Gold Distributor duńskiego producenta robotów współpracujących Universal Robots – oferuje kompleksowe audyty aplikacji wykorzystujących roboty UR.

Roboty Universal Robots, dzięki dużej elastyczności możliwych zastosowań, łatwiejszej integracji oraz szerokiej gamie rozwiązań bezpieczeństwa coraz częściej instalowane są na zakładach przemysłowych na całym świecie.

Od strony technicznej niezmiennie ważną kwestią przy użytkowaniu tych robotów jest ich poprawność wdrożenia - od odpowiedniej instalacji po zastosowanie optymalnych funkcji i ich wszystkich parametrów dla danego zadania na stanowisku.

Jako firma ProCobot dostrzegliśmy konieczność wprowadzenia kompleksowej usługi pozwalającej firmom zdefiniowanie poprawności wdrożenia każdego z instalowanych robotów aby zapewnić jego długą żywotność i ciągłość pracyMirosław Jaślan, kierownik działu technicznego ProCobot.

Realizowane audyty skupiają się na ocenie wdrożenia robota zarówno pod kątem mechanicznym – ocena stanu technicznego robota, kontrola mechaniki przegubów, weryfikacja incydentów wycieków czy też wpływu zachowań całego stanowiska na pracę ramienia robota – drgania, zakłócenia i in. , jak i pod kątem programowym – analiza poprawności programu / programów stanowiska i jego powiązań, analiza danych diagnostycznych całego robota jak i analiza szczegółowa pod konkretne programy i dedykowane funkcjonalności. Certyfikowany raport kończący każdy z audytów definiuje wszystkie niezbędne akcje mechaniczne i programowe konieczne do podjęcia aby zagwarantować poprawne wdrożenie robota Universal Robots.

Jako firma ProCobot zauważamy coraz większą świadomość przedsiębiorstw co do potrzeby zapewnienia o poprawnym wdrożeniu robota do danej aplikacji. To dobry sygnał świadczący to tym, że nie tylko oddanie gotowego stanowiska do użytku jest dla firm kryterium sukcesu ale staje się nim również zapewnienie o optymalnej pracy ramienia – stwierdza Mirosław Jaślan.

Ponadto ProCobot świadczy wszystkie dodatkowe usługi związane z robotami Universal Robots jako certyfikowane i autoryzowane centrum szkoleniowe, serwisowe, proof of concept rozwiązań robotycznych. W portfolio znajdują się również rozwiązania robotów mobilnych przemysłowych MiR jak i do branży HORECA oraz szeroka gama akcesoriów robotycznych.

Jakich informacji dostarczy audyt aplikacji?

  • Ocena stanu technicznego robota, kontrola mechaniki przegubów, weryfikacja incydentów wycieków
  • Ocena wpływu zachowań całego stanowiska na pracę ramienia robota – drgania, zakłócenia i in.
  • Testy funkcjonalne i obciążeniowe ramienia na programach serwisowych
  • Kompletna analiza programu stanowiska i jego powiązań
  • Kompletna analiza danych diagnostycznych
  • Analiza zachowań robota w czasie rzeczywistym
  • I wiele innych czynności audytowych potwierdzonych certyfikowanym raportem z wyznaczonymi akcjami do podjęcia

Zapraszamy do kontaktu,