Kryzys koronawirusa szansą dla Twojej firmy. Poznaj zalety robotyzacji

Kryzys koronawirusa szansą dla Twojej firmy. Poznaj zalety robotyzacji

Systematyczny rozwój technologiczny jest podstawą funkcjonowania każdej firmy. Jednym z jej elementów jest też postępująca automatyzacja produkcji przez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak roboty współpracujące. Ostatnie miesiące i pandemia koronawirusa pokazały, że robotyzacja jest też ratunkiem dla przedsiębiorstw w takich kryzysowych sytuacjach.

Kryzys obnażył słabe punkty przedsiębiorstw (braki kadrowe, praca zdalna, przestoje w produkcji)

Dynamiczny rozwój epidemii spowodował drastyczne zmiany w pracy zakładów przemysłowych. Były one zarówno następstwem decyzji władz, które dążyły do ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, jak i potrzeby chwili. W trosce o własne bezpieczeństwo również sami pracownicy sięgali po płatne i bezpłatne urlopy lub składali wypowiedzenia, aby pozostać w izolacji i uchronić się przed zachorowaniem.

 

cobot vs koronawirusa

Jednym z zaleceń dotyczących korona wirusa było wprowadzenie pracy zdalnej, które jednak nie sprawdza się w każdej sytuacji. O ile może ją wykonywać pracownik biurowy, jest to nierealne w przypadku obsługi linii montażowej czy czynności takich jak paletyzacja czy pakowanie. Konsekwencjami podjętych w kryzysie decyzji i przeniesienia pracy na teren domów prywatnych były ograniczenia kadrowe, a w ich następstwie – ograniczenie tempa produkcji, a nawet przestoje.

Spowolnienie lub zatrzymanie pracy linii technologicznych zawsze prowadzi do konsekwencji w postaci zmniejszenia liczby gotowych produktów, a także obniżenia dochodów firmy. Można też wymieniać dalsze konsekwencje, takie jak utrata cennych klientów, których potrzeb nie może zaspokajać producent czy konieczność rozwiązania umów o współpracę z firmami podwykonawczymi (np. logistycznymi). Widocznym na rynku efektem było zamykanie mniejszych podmiotów. Czy można przygotować się na taki kryzys i uniknąć poważnych następstw?

Automatyzacja to usprawnienie i optymalizacja wielu procesów

Lekiem na braki kadrowe i zmiany tempa oraz wielkości produkcji jest automatyzacja przemysłu. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, do których zaliczają się między innymi roboty współpracujące, niesie za sobą wiele korzyści. Zalicza się do nich również zachowanie rytmu produkcyjnego, bez względu na warunki środowiskowe czy liczbę dostępnych pracowników. Coboty są nie tylko odporne na ataki wirusów. Mogą pracować bez przeszkód w trudnym środowisku, w miejscach, w których człowiek jest mniej wydajny lub narażony na niebezpieczeństwo.

 

robot dezynfekujący - koronawirusa

Roboty współpracujące stanowią idealny sposób na usprawnienie i optymalizację procesu produkcji oraz uniknięcie przestojów w kryzysowych sytuacjach. Dają też gwarancję, że – poza nielicznymi wyjątkami – produkcja będzie realizowana długoterminowo na tym samym poziomie. Pozwala to na uniknięcie problemów i ryzyka upadłości w sytuacjach takich jak pandemia Covid-19.

Ponadto, firma, które wybierze robotyzację zyska jeszcze inne korzyści. Są nimi np. obniżenie kosztów realizacji produkcji, poprawa jakości gotowych wyrobów (coboty są precyzyjne i gwarantują wysoką powtarzalność pracy) czy możliwość szybkiego przekwalifikowania się na wytwarzanie czy montaż innych detali. Takie przystosowanie umożliwiają akcesoria do robotów.

Branże, które mogą najwięcej zyskać

Analizując obecną sytuację w przemyśle i korzyści, jakie może przynieść firmom robotyzacja z pewnością za branże, które dzięki niej zyskają najwięcej można uznać przemysł spożywczy i logistykę. Szczególnie w tej drugiej znakomitym rozwiązaniem jest automatyzacja pracy magazynów czy procesów załadunku i rozładunku towarów. Coboty wykonują prace takie jak paletyzacja czy pakowanie, sortowanie czy przemieszczanie w obrębie magazynu.

Oblicz zwrot z inwestycji: https://www.procobot.com/zwrot-z-inwestycji/

Coboty są też niezastąpione na liniach montażowych oraz tam, gdzie jest konieczna obsługa maszyn wykonujących powtarzalne sekwencje czynności. Szacuje się, że na skutek pandemii i zebranych w jej wyniku doświadczeń zapotrzebowanie na autonomiczne maszyny wzrośnie nawet o połowę. 

 

Cobots-vs-covid-19

 


Ulga na robotyzację jest przewidziana w Krajowym Programie Reform. Jak wynika z założeń, ma ona bazować na obecnej już w polskim systemie podatkowym uldze B+R. Projekt zmian ma być przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2020 roku. Odliczyć będzie można wydatki m.in. na zakup robotów, oprogramowania, szkolenia pracowników. Nowa ulga ma obejmować wydatki na zakup: robotów, cobotów (robotów współpracujących), oprogramowania oraz urządzeń rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości. Odliczyć będzie można także wydatki na szkolenie pracowników.


Ulga ta będzie funkcjonowała przez 5 lat 2021-2026, by zwiększyć tempo gospodarczo- rozwojowe w Polsce. 

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1490193,pit-cit-ulga-na-robotyzacje.html