Obsługa maszyny tokarskiej z podwójnym chwytakiem - ProCobot

Obsługa maszyny tokarskiej z podwójnym chwytakiem

Chcielibyśmy przypomnieć, że już od 4 września ruszamy z warsztatami Seminar in the Box!

Przygotowaliśmy aplikację, która ma bardzo duże zastosowanie w przemyśle: Obsługa maszyny tokarskiej z wykorzystaniem podwójnego chwytaka.

Aplikacja polega na symulacji procesu podawania elementów do maszyny tokarskiej.

Robot pobiera tuleje z magazynu, którą następnie umieszcza na uchwycie tokarskim. W celu przyspieszenia wykonania zadania, zastosowano chwytak podwójny. Robot w aplikacji wykorzystywany jest nie tylko jako manipulator wykonujący ruchy, ale także jako sterownik całej aplikacji. Aplikacja pozwala uczestnikowi na zapoznanie się z obsługą robota przy wykorzystaniu wielu punktów TCP oraz sterowania urządzeniami zewnętrznymi przy wykorzystaniu sygnałów I/O.

Machine tending jest jedną z najpopularniejszych aplikacji, w której wykorzystywany jest robot współpracujący - Universal Robots.

Zapisz się na warsztaty

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach z robotami współpracującymi!