BellaBot w dziecięcym Szpitalu Miejskim w Chorzowie

Pierwszy robot dostawczy Bella w Polsce już w szpitalu!

Dziś uśmiechają się dzieci w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7, na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci.

 

bellabot - szpital

 

Dziękujemy serdecznie Dyrektorowi dr n. ekon. lek. Jerzy Szafranowicz, Dyrektor ds. lecznictwa, dr n. med. Karmen Czernia-Pokrywka , Specjaliście Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Bartosz Szurlej oraz całemu personelowi oddziału, który bardzo zaangażował się w wdrożenie robota.


Szpital w Chorzowie jako pierwszy szpital w Polsce wprowadza do pracy roboty.

 

Jest to pomysł innowacyjny, który może się sprawdzić w następujących kwestiach:

1. Aspekt psychologiczny "małego" pacjenta - pobyt w szpitalu dla osób dorosłych jest trudnym przeżyciem, a co dopiero dla dzieci, które wielu rzeczy nie są w stanie sobie wytłumaczyć. Wprowadzenie do Oddziału robota, który pozwoliłby oderwać się pacjentowi, chociaż na chwilę od stresu związanego z zabiegiem byłby pierwszym sukcesem. Będzie to również wpływać korzystnie na kontrolę bólu pooperacyjnego - po to żeby dziecko po operacji nie skupiało się tylko i wyłącznie na bólu.

2. Aspekt pomocy dla pielęgniarek - personel medyczny za pomocą robota będzie w stanie w sposób bezpieczny oraz efektywny przenosić posiłki na salę - robot może również służyć do odbioru zużytych opakowań po śniadaniu, obiedzie itd. z danej sali. Takie rozwiązanie skutecznie zredukuje niepotrzebne przemieszczanie się zbyt dużej ilości osób przez korytarz oddziału. Jest tak ważne w czasach obecnej pandemii. Również względy sanitarne przemawiają za wprowadzeniem takich rozwiązań.

3. Aspekt informacyjny - pandemia jest ciężkim czasem dla wszystkich ze względu na panujące obostrzenia oraz wzmożony reżim sanitarny. Robot będzie w stanie odwiedzić przed wizytą każdą salę chorych i poinformować o konieczności założenia masek i o prośbie wyjścia opiekunów dzieci na korytarz w trakcie wizyty, aby w jednym pomieszczeniu nie przebywało zbyt dużo osób. Niestety z naszego doświadczenia wynika, że gdy personel medyczny prosi o wykonanie ww. czynności wiąże się to z dużym niezadowoleniem osób przebywających z pacjentami.

4. Aspekt "nie bój się i chodź za mną" - mali pacjenci (i nie tylko) ogólnie źle znoszą procedury w postaci pobierania krwi i zakładania wkłuć obwodowych. Pomoc robota, który najpierw będzie eskortował pacjenta do pokoju zabiegowego, a następnie będzie mógł przebywać z nim w trakcie ww. czynności na pewno wpłynie korzystnie na przebieg standardowych procedur medycznych.

Dodatkowo robot korzystać może z audiobooków. Bądź dostarczać książki czy maskotki.

BellaBot jest wyposażona w multimodalne funkcje interakcji, takie jak interakcje głosowe Al, interakcje za pomocą sygnałów świetlnych, interakcje dotykowe i inteligentne wyrażenia. Jest to robot dostawczo- odbiorczy. Przede wszystkim jest bezpieczny - w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa robot BellaBot jest wyposażony w czujniki 3D i nowe modułowe podwozie. Może zatrzymać się pod dowolnym kątem i oddalić się, gdy tylko napotka przeszkody, aby zapewnić bezpieczeństwo.

 

Dostawcą robotów Bella jest ProCobot z Wrocławia. Firma odpowiada za dodatkowe aspekty związane z robotem takie jak wdrożenia, szkolenia oraz serwis.

 

Dalszych informacji udziela:
Agnieszka Gwóźdź
Marketing & PR Manager
e-mail: agnieszka.gwozdz@procobot.com
tel.: 886-171-448

 

bellabot pomaga w dziecięcym szpitalu

bellabot w szpitalu w chorzowie