Projekt z robotami MiR (Mobile Industrial Robots) w fabrcye Whirlpool

Projekt z robotami MiR w fabryce firmy Whirlpool

ProCobot we współpracy z integratorem Octant stworzyli dedykowany projekt z robotami MiR w roli głównej.

Roboty MiR pracują w cyklu automatycznym. Dostarczają drzwi suszarek z linii bremontażu na linię montażową.

Robot po otrzymaniu sygnału z linii rozpoczyna realizację misji. Podjeżdża na przygotowana strefę, na linii bremontażu, wjeżdżając pod wózek który jest przygotowany do dostarczenia. Rozsuwa boczne elementy, aby zaczepić wózek. Po zaczepieniu, wózek transportowany jest do linii montażowej. Po dojechaniu robota do linii montażowej, robot rozładowuje pełne opakowania. W tym samym czasie pobierane są puste opakowania z górnego poziomu regału przepływowego na linii montażowej. Na koniec, opakowania te grawitacyjnie zsuwają się na wózek MiR’a.