Ulga na robotyzację jeszcze w 2021 r - ProCobot

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację już weszła w życie – kup robota współpracującego jeszcze w tym roku i odlicz dodatkowych 50% kosztów poniesionych na inwestycje.

 

ulga na robotyzacje

 

Ile i na co?

Przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo odliczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację. W pierwszej kolejności zaliczą poniesione wydatki do kosztów podatkowych, następnie będą mieli prawo do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% powyższych wydatków.

Odliczenie ma obejmować:

 1. zakup lub leasing finansowy fabrycznie nowych:
  1. robotów współpracujących oraz robotów przemysłowych
  2. maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  3. maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe))
  4. maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  5. urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych
 2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów współpracujących oraz przemysłowych
 3. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów współpracujących, przemysłowych oraz innych środków trwałych

 

Ulga zostanie wprowadzona na 5 lat. Ma obejmować wydatki, które będą poniesione od początku roku podatkowego 2022, do końca roku podatkowego 2026.

 

Dowiedz się kto może skorzystać z ulgi oraz jak ona działa - kontaktując się z naszymi Inżynierami Sprzedaży - https://www.procobot.com/kontakt/

Zacznij produkować szybciej i wydajniej dzięki robotom współpracującym, przy naszej pomocy!