UR-INT-ATC - ProCobot

UR-INT-ATC

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń z zakresu Programowania i obsługi robotów Universal Robots.

Nazwa szkoleniaInterfejsy robotów UR szkolenie autoryzowane
Kod szkoleniaUR-INT-ATC
Czas trwania1 dzień
Miejsce szkoleniaWrocław
Maksymalna liczba uczestników8 osób
ZgłoszenieKarta zgłoszenia na szkolenie
Regulamin szkoleńOgólne warunki udziału w szkoleniu
Kontaktszkolenia@procobot.com

Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu integracji robota Universal Robots z zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi za pomocą takich protokołów, jak Modbus TCP/IP, Ethernet/IP czy Profinet. W sposób praktyczny zostaną przedstawione zagadnienia konfiguracji sprzętowej oraz programowej poszczególnych urządzeń.

Po ukończeniu szkolenia każdy jego uczestnik będzie posiadał umiejętności wykorzystania dodatkowych serwerów Dashboard/FTP robota Universal Robots.

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia podstawowego Universal Robots.

Tematyka szkolenia

1. Wstęp i omówienie programu szkolenia,
2. Protokół Modbus TCP/IP,
3. Serwer FTP,
4. Serwer Dashboard,
5. Komunikacja typu socket (gniazdo),
6. Protokół Ethernet/IP,
7. Protokół Profinet.

* Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat w języku polskim oraz angielskim.