W jakich przedsiębiorstwach znajdą zasosowanie Universal Robots?

Gdzie najlepiej sprawdzają się roboty Universal Robots?

Robotyzacja procesów przemysłowych zdecydowanie wykracza poza sferę fantastyki naukowej i coraz częściej staje nie tylko potrzebą, ale wręcz koniecznością. Firmy, które chcą utrzymać dobrą pozycję na rynku i zdobywać nowych kontrahentów, muszą umacniać swój wizerunek, zwłaszcza w odniesieniu do perspektyw na przyszłość. Zastosowanie robotów sprawia, że wzrastają możliwości wytwórcze przedsiębiorstwa, dzięki czemu staje się ono atrakcyjnym partnerem.

Potwierdzeniem tego trendu jest stale wzrastająca sprzedaż robotów przemysłowych, która obecnie na świecie przekracza już 400 000 maszyn rocznie. Roboty UR (Universal Robots) już wiele lat temu zdominowały przemysł motoryzacyjny. Dziś trudno w nim znaleźć producenta samochodów bez w pełni zautomatyzowanej linii montażowej czy spawalniczej. Zastosowanie robotów przemysłowych zmienia również oblicze zakładów branży metalowej, produkcji maszyn, elektronicznej, a także przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy.

Wykonywanie prostych czynności w procesach technologicznych

Podstawowym zadaniem robotów przemysłowych jest zastępowanie człowieka w wykonywaniu żmudnych, monotonnych i męczących czynności. Wyręczają też pracowników przy pracach niebezpiecznych dla zdrowia, sprawdzając się w trudnym środowisku. Nie są to jedyne zadania powierzane maszynom. Roboty są szybsze, bardziej precyzyjne, wydajne oraz odporne na zmęczenie. W efekcie korzystnie wpływają na czas i koszty wytwarzania jednostkowych produktów, a w dalszej perspektywie – na ekonomikę pracy zakładu.

Innym powodem intensywnego wprowadzania robotów UR na liniach technologicznych jest systematyczny spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym. W efekcie, zatrudnianie ich do prostych, mechanicznych i niewymagających kwalifikacji prac jest marnowaniem cennego potencjału.

Podstawowe czynności mogą wykonywać najprostsze roboty UR, których wdrożenie jest bardzo łatwe. Są to konkretne elementy złożonego procesu produkcyjnego.

  • Podnieść  i umieścić – zadania z tej kategorii należą do najprostszych. Ramiona robotyczne wykonują tylko kilka podstawowych ruchów, łącząc je z działaniem chwytaka. Czynność, która polega na podejmowaniu elementów, przeniesieniu ich i upuszczeniu w określonym miejscu może być wstępem do montażu, pakowania czy dalszej obróbki. Urządzenia Universal Robots mogą pracować w cyklu ciągłym zastępując człowieka w męczącym, mechanicznym procesie.
  • Polerowanie – to kolejna z prostych czynności, w których zastosowanie robotów przemysłowych pozwala znacznie większych efektywność. Ponadto, urządzenia pracują w oparciu o program, dzięki któremu polerka przesuwa się miejsce przy miejscu. Efektem jest idealnie gładka i jednolicie wykończona powierzchnia.
  • Klejenie, dozowanie – dzięki robotom czynności z tej kategorii są wykonywane bardzo precyzyjne, co ma znaczenie dla wytrzymałości i jakości spojeń. Istotna jest nie tylko idealnie odmierzana ilość środka klejącego. W czasie natryskiwania człowiek nie jest narażony na kontakt z substancjami chemicznymi.

Prace montażowe i spawalnicze

Poza prostymi czynnościami roboty UR znajdują też zastosowanie w wykonywaniu bardziej złożonych procesów, takich jak np. montaż. Wymagają one programowania określonej sekwencji ruchów, począwszy od chwytania detali, przez ich umieszczanie w wyznaczonym miejscu, po wkręcanie, wciskanie, zgrzewanie punktowe itp. Zadania tego typu mogą być uzupełnione pracą człowieka, który odpowiada za umieszczenie elementu na stanowisku roboczym. W zaawansowanych systemach ta czynność również może być wykonywana przez innego, współpracującego robota. Do jednej z czynności montażowych zalicza się też wkręcanie. Ramię robota może je wykonywać niezależnie, ograniczając się jedynie do pracy typowej dla wkrętarki.

Zaawansowane roboty UR są też przystosowane do pobierania wkrętów i umieszczania ich w odpowiednich miejscach przed wkręceniem lub też do wykonywania tej sekwencji czynności w jeszcze bardziej złożonym procesie montażu elementu.

Do wyspecjalizowanych zadań urządzeń zalicza się też spawanie. Jest ono skomplikowanym procesem, w którym ramię robota podąża za ścieżką w oparciu o bardzo precyzyjną instrukcję. Roboty UR są wykorzystywane do spawania metodą TIG, MIG, punktowego, łukowego, ultradźwiękowego i plazmowego.

Obsługa maszyn

Universal Robots to również urządzenia, które doskonale zastępują człowieka w obsłudze innych maszyn. Do popularnych zaliczają się wtryskarki oraz nowoczesne obrabiarki CNC. Zadaniem UR jest umieszczenie obrabianego elementu na stanowisku roboczym tokarki czy frezarki oraz uruchomienie programu obróbki za pomocą przycisku. Zaletą takiego rozwiązania jest wyeliminowanie konieczności udziału operatora, który przez większość czasu czeka na wykonanie procesu. Zastosowanie robotów przemysłowych w takich zadaniach pozwala efektywniej wykorzystać czas pracownika. Jednocześnie może być realizowane w nieprzerwanym cyklu przez całą dobę.

Roboty UR w kontroli jakości

Możliwości zastosowania robotów przemysłowych są jeszcze szersze. Są one niezwykle przydatne między innymi w procesach kontroli jakości. Zaletą jej sprawdzania przez urządzenie jest obiektywność, którą robot zawdzięcza bezosobowej schematyczności, powtarzalności z dokładnością do +/- 0,01 mm oraz wyposażeniu w kamerę. Dzięki tym cechom jest możliwe wykrycie i odrzucenie wadliwych produktów jeszcze przed procesem ich pakowania. Ramię robota przeniesie je do odpadów bez sentymentu i stosowania subiektywnych kryteriów.

Pakowanie i paletyzacja z Universal Robots

Pakowanie i paletyzacja to kolejny obszar pracy zakładu, w którym roboty bywają niezastąpione. Obecnie trudno już znaleźć firmę, w której te czynności są wykonywane ręcznie. Maszyny obsługują nowoczesne linie do pakowania, wykonując czynności takie jak przenoszenie jednostkowych opakowań do pudełka zbiorczego, zamykanie i oklejanie tego pudełka oraz umieszczanie do na innym stanowisku. Universal Robots zaprogramowane do pakowania nie tylko eliminują konieczność żmudnego wykonywania powtarzalnych czynności. Niewątpliwe jednym z problemów, z jakim zmagają się pakowacze, jest też dźwiganie. Nawet niewielkie opakowanie z produktem podniesione i przemieszczone kilkaset czy kilka tysięcy razy w czasie jednej zmiany jest porównywalne z wielogodzinnym treningiem na siłowni. Konsekwencją bywają urazy fizyczne i kontuzje podobne do tych, jakim ulegają sportowcy. Warto też wspomnieć o testach laboratoryjnych i analizach, w których roboty UR odgrywają istotną rolę. Większość modeli tych nowoczesnych maszyn może też być łatwo przeprogramowania i dostosowana do nowych funkcji. Jest to zaletą przy zmianie profilu produkcji, a także wykonywaniu krótkich serii wyrobów.