Inteligentny, samojezdny robot do dezynfekcji - Noyen robotic care

Inteligentny, samojezdny robot do dezynfekcji – Noyen robotic care

robot dezynfekujący

Najnowsze wyniki badań dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa wskazują, że C-19 znajdował się nawet do 4 metrów od zakażonych.

Na przełomie lutego i marca br. przeprowadzone zostały badania na temat stopnia rozprzestrzenienia się wirusa w środowisku oddziałów szpitalnych, gdzie leczy się COVID-19 Badania są szczególnie istotne ze względu na poprawę bezpieczeństwa pracy nie tylko personelu medycznego. Dają one również bardzo ważne odpowiedzi na pytania odnośnie rozprzestrzeniania się wirusa w przestrzeni publicznej. Podczas badania pobrano również próbki z powierzchni takich jak podłogi, myszki komputerowe, pojemniki na śmieci, poręcze łóżek, maseczki pacjentów, przedmioty ochrony osobistej czy nawiewy powietrza, a także próbki powietrza wewnątrz pomieszczeń z oddziałów intensywnej terapii i oddziałów szpitalnych Huoshenshan w chińskiej prowincji Wuhan.

Współczynnik pozytywnych wyników był wysoki dla próbek pobranych z podłogi.
Wskazuje to na możliwość przenoszenia się wirusa na podeszwach butów.

Ilość pozytywnych wyników była również wysoka w przypadku przedmiotów takich jak myszki komputerowe, pojemniki na śmieci i klamki. Sporadyczne wyniki pozytywne odnotowano w przypadku mankietów i rękawic ochronnych personelu medycznego.

Na podstawie analizy wyników z próbek wywnioskowano, że maksymalną odległością rozsiewania wirusa może być dystans 4 metrów.
Przy ograniczaniu ryzyka przenoszenia się wirusa w miejscach pracy, kluczowe stanowi przede wszystkim odpowiednie zabezpieczenie powierzchni przestrzeni.
Wiele mówi się o prawidłowym myciu i dezynfekcji rąk, ale co z równie ważną dezynfekcją całego zakładu?

robot dezynfekujący

Dezynfekcja przestrzeni publicznych oraz odpowiedni dobór urządzenia

„Wyzwaniem jest odpowiednie rozpylenie środka dezynfekującego, aby uzyskać całkowite pokrycie powierzchni, przy odpowiednio długim czasie ekspozycji tego środka, z wykorzystaniem optymalnej ilości preparatu” mówi profesor Sławomir Kocira, koordynator UP badań realizowanych we współpracy z Noyen.

robot dezynfekujący

Dezynfekcja pomieszczeń użytkowych metodą oprysku powinna uwzględniać wiele ograniczeń związanych m.in.

  • z bezpieczeństwem zabiegu,
  • wydajnością,
  • kosztami,
  • proces ten powinien być skuteczny, a zarazem bezpieczny dla otoczenia.

Odpowiedni dobór parametrów rozpylania substancji dezynfekujących jest zagadnieniem kluczowym. Skuteczność zabiegu dezynfekcji poprzez opryskiwanie uzależniona jest od stopnia pokrycia powierzchni oraz czasu ekspozycji środka dezynfekującego. Wykonany zabieg powinien praktycznie w 100% pokrywać powierzchnię środkiem dezynfekcyjnym. Środek ten powinien znajdować na powierzchni przez odpowiednią ilość czasu niezbędną do zapewnienia skuteczności zabiegu. Czas ekspozycji uzależniony jest stosowanego środka dezynfekującego.

Wszystkie substancje wprowadzone do obrotu handlowego mają określony minimalny czas w jakim muszą pokrywać powierzchnię, żeby proces dezynfekcji odbył się w sposób skuteczny i prawidłowy. Czas ten zawiera się od kilku do nawet kilkudziesięciu minut.

Wyzwaniem jest zwłaszcza odpowiedni dobór podstawowych parametrów oprysku, a mianowicie rodzaju i wielkości rozpylacza, ciśnienia roboczego oraz prędkości roboczej. To właśnie one mają kluczowe znaczenie przy stopniu pokrycia opryskiwanej cieczy.

robot dezynfekujący

Badania przeprowadzone były we współpracy pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w składzie: prof. Sławomir Kocira, prof. Edmund Lorencowicz, dr hab. inż. Milan Koszel oraz mgr inż. Marek Milanowski reprezentujących Katedrę Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnym Wydziału Inżynierii Produkcji.

Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował badania w nowoczesnym laboratorium technik aplikacji agrochemikaliów i ukierunkowany był na przebadaniu szeregu wybranych rozpylaczy (dysz) rolniczych (wirowych i płaskostrumieniowych) najpierw pod kątem wydatku cieczy oraz rozkładu poprzecznego przy różnych ciśnieniach roboczych. Następnie dla tych rozpylaczy dokonano analizy spektrum kropel (wielkości i ilości) za pomocą dyfraktometru laserowego stosując różne ciśnienia robocze (4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 bar). Ostatnim etapem badań laboratoryjnych było określenie za pomocą papierów wodnoczułych i programu do analizy obrazów stopnia pokrycia opryskiwanej powierzchni wybranymi rozpylaczami, przy zadanych ciśnieniach oraz prędkości roboczej od 0,1 do 0,2 m/s.

robot do dezynfekcji

Największe wyzwanie stanowił oprysk powierzchni pionowych np. ścian. Zbyt duża dawka środka oraz nieodpowiednia wielkość kropel powoduje łączenie się kropli osadzonych na powierzchni w większe skupiska i inicjuje spływ strugami, co powoduje zbyt duże gromadzenie się środka dezynfekującego na powierzchni poziomej (styk ściany z podłogą) przy jednocześnie szybszym odparowywaniu cieczy z powierzchni pionowych.

Ten etap badań został zakończony i pozwolił rekomendować do badań w warunkach rzeczywistych rozpylacze płaskostrumieniowe o wydatku cieczy roboczej od 0,11 do 0,77 l/min przy 5,0 bar ciśnienia roboczego.

Drugi etap obejmuje badania rekomendowanych rozpylaczy zamontowanych na autonomicznym urządzeniu opryskującym w warunkach rzeczywistych. Badania te mają na celu sprawdzenie zaproponowanych rozwiązań przy różnego rodzaju powierzchniach. Sprawdzeniu podlega stopień pokrycia opryskiwanej powierzchni oraz czasu ekspozycji.

Urządzenie do dezynfekcji zamontowane zostało na robocie mobilnym MIR 200, którego dystrybutorem jest firma ProCobot

robot do dezynfekcji

Kamil Kaczmarski – Inżynier Sprzedaży w firmie ProCobot wypowiada się, że

Robot ten to urządzenie logistyczne, bezpiecznie transportujące ładunki o różnej wadze uwalniając przy tym zasoby ludzkie. W tym przypadku zostały na nich zamontowane indywidualnie dostosowane moduły górne, które wykonują proces dezynfekcji- wielkopowierzchniowo. Roboty tez dzięki opatentowanej technologii, manewrują wokół ludzi i przeszkód za pomocą intuicyjnego interfejsu 3D. Poruszając się w sposób autonomiczny optymalizują i automatyzują tą czynność, nie narażając przy tym ludzi. Po sprawnie wykonanej dezynfekcji, hale, lotniska, zakłady produkcyjne – mogą przy systemie zmianowym zachować ciągłość prac w dobie pandemii wirusa COVID-19.
Nasi klienci na pewno będą chcieli skorzystać z tego rozwiązania, gdy wznowią produkcję. Bardzo chcielibyśmy ich wesprzeć, by przez sprawne korzystanie z tego typu rozwiązań, byli w stanie zachować ciągłość produkcji. W konfiguracji robota MiR do realizacji zamierzonych zadań wspieramy firmę Noyen. Jesteśmy dystrybutorem robotów mobilnych Mobile Industrial Robots na Polskę.”